Lexus Garant

Pre tých, ktorí ocenia garantovanú budúcu hodnotu svojho vozidla

Produktom Lexus Garant si môžete zaistiť nízke mesačné splátky a zároveň garantovanú budúcu hodnotu Vášho nového vozidla Lexus. V okamihu nákupu Vášho nového Lexusu definujeme jeho budúcu hodnotu a zaviažeme sa minimálne za túto čiastku Vaše vozidlo vykúpiť. Pochopiteľne, iba ak sa tak rozhodnete.

Čo je garantovaná budúca hodnota?

Lexus garantuje minimálnu hodnotu vozidla na konci Vášho zmluvného vzťahu a preberá na seba plnú zodpovednosť vykúpením Vášho vozidla za túto cenu. Čo Vám to prinesie?

  • minimalizácia Vašich rizík
  • vyhnete sa výkyvom na trhu jazdených vozidiel
  • budete mať istého kupujúceho na vozidlo

Čo získate produktom Lexus Garant?

  1. nízke vlastné zdroje
  2. nízke mesačné splátky
  3. garantovanú budúcu hodnotu
  4. periodickú obmenu Vášho vozidla bez finančnej náročnosti

 

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1