Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

V prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“) má  Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, možnosť alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov podľa vlastnej voľby.  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva na internetovej stránke: www.mhsr.sk, konkrétne na podstránke:https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 

Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, priebeh konania ako aj ďalšie skutočnosti, sú uvedené v tomto Zákone. Možnosť Zákazníka - spotrebiteľa  obrátiť sa v danej veci na všeobecný súd týmto nie je dotknutá.

 

Zároveň dávame do pozornosti, že jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je aj Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie,  so sídlom: BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto. Viac informácií o riešení sporov týmto subjektom nájdete na stránke: www.institutars.sk

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1