IBAN kódy bankových účtov TFSSK

Vážený klient, obchodný partner,
v súvislosti so zavedením nových pravidiel a štandardov bezhotovostného platobného styku, ktoré definuje nová európska legislatíva SEPA s platnosťou od 1.2.2014, Vám nižšie uvádzame platné IBAN kódy bankových účtov spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. 

Banka Číslo účtu Kód banky IBAN BIC (SWIFT)
Citibank Europe plc. 200 608 0004 8130 SK2581300000002006080004 CITISKBA
ING Bank N.V. 900 002 6690 7300 SK9773000000009000026690 INGBSKBX
Všeobecná úverová banka a.s. 222 576 2056 0200 SK6402000000002225762056 SUBASKBX
Komerční banka, a.s. 107-0118580207 8100 SK0381000001070118580207 KOMBSKBA

 Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zachovanie úhrad v prospech tej banky spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o., do ktorej ste svoje úhrady smerovali doteraz.

S pozdravom,

Ing. Aleš Kamarýt
Konateľ spoločnosti

 Kalkulátor pre výpočet a kontrolu IBAN pre Slovenskú republiku nájdete tu...

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1