Sponzoring

Už od roku 2007 naša spoločnosť každoročne finančne podporuje organizácie, ktoré sa venujú práci s deťmi, predovšetkým telesne postihnutými alebo sociálne znevýhodnenými. Jednou z nich je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a druhé Občianske združenie Okáčik.

Prvá uvedená – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je dobrovoľnícka nezisková organizácia, ktorá sa od začiatku svojho vzniku v roku 1982 snaží postupne napĺňať svoje hlavné motto „aby každé dieťa malo rodinu“. Činnosť organizácie sa sústredí na prácu s rodinami a deťmi, založenú na rozvoji rodičovských zručností, poznaní potrieb a pocitov detí, ako aj na úcte k biologickej rodine detí. Pomocou programov a projektov organizácie a za neoceniteľnej pomoci dobrovoľníkov a partnerov, sa snaží deťom z detských domovov, krízových centier, náhradných rodín a ohrozených rodín vytvárať pozitívne vzťahy a priateľstvá, dôležité pre ich rozvoj a budúcnosť. Viac informácii nájdete na stránkach www.usmev.sk.

Druhé spomínané Občianske združenie Okáčik je detská a mládežnícka organizácia s dlhoročnou históriou. Všetkých členov spája spoločná túžba venovať kúsok svojho času, lásky, pozornosti a talentu deťom. Práve preto sa Okáčik snaží organizovať zmysluplné projekty venované deťom a mládeži, najmä však deťom z detských domovov, telesne postihnutým deťom a deťom zo sociálne slabých rodín, ktoré rozvíjajú ich prirodzený talent a podporujú individuálne činnosti, vedú ich k tomu, aby objavili a dosiahli svoj vlastný zmysel života. Viac informácii nájdete na stránkach www.okacik.sk.

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1