Toyota Leasing

Produktový pilier Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. ponúkaný už od začiatku pôsobenia na trhu v Slovenskej republike je založený na finančnom leasingu s plnou amortizáciou, resp. finančnom prenájme s následnou kúpou prenajatej veci. Nájomcom môže byť podnikateľ - právnická, alebo fyzická osoba i nepodnikateľ – súkromná osoba. Konkrétne podmienky leasingovej zmluvy sú zostavené na základe kombinácie nasledujúcich štandardných parametrov:

  • mimoriadna splátka 10 % – 60 % z obstarávacej ceny vozidla,
  • dĺžka zmluvy 36, 42, 48, 60 mesiacov (pre Aygo možnosť aj 72 mesiacov),
  • fixné poistenie zodpovednosti za škodu počas celej doby leasingu je súčasťou pravidelných splátok. Limitom sa rozumie do akej výšky bude hradená spôsobená škoda na zdraví, životoch, majetku či ušlý zisk,
  • havarijné poistenie so spoluúčasťou 5% (min. 150,- €) je fixné po celú dobu leasingu a môže byť súčasťou pravidelných splátok,
  • možno uzavrieť na akýkoľvek model značky Toyota a Lexus (nové vozidlá),
  • zmluva je ukončená zaplatením odkupnej ceny v symbolickej výške 1 EUR vr. DPH

 

 

 

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1