Toyota Poistenie

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Vám ponúka možnosť poistiť Vaše vozidlo prostredníctvom značkového poistenia Toyota Poistenie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je široká ponuka poskytovaných produktov a služieb.

V rámci všetkých produktov financovania a taktiež pri kúpe vozidla v hotovosti Vám ponúkame možnosť využiť značkové Toyota Poistenie, ktoré poskytujeme v spolupráci s renomovanou poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s..

Produkt štandardne zahŕňa známe krytia v rámci Povinného zmluvného poistenia, Havarijného poistenia a Pripoistenia finančnej straty – GAP.

Pri dojednaní značkového poistenia Toyota Poistenie naviac získate:

 • istotu garantovaných a kvalitných služieb,
 • asistenčné služby v Slovenskej republiky aj v zahraničí,
 • nadštandardný prístup pri likvidácii poistnej udalosti,
 • poistenie škôd, spôsobených hlodavcami,
 • uzatvorenie poistenia priamo pri kúpe od autorizovaného predajcu značky Toyota alebo Lexus a to s mimoriadne atraktívnymi sadzbami.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona a to pre každého vlastníka motorového vozidla. Vzťahuje sa na:

 • škody na zdraví,
 • náklady pri usmrtení,
 • škody, vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vozidla,
 • ušlý zisk.

Moduly poistného krytia:

Štandard:

 • 5 mil. € limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a pri usmrtení,
 • 1 mil. € limit pri vecných škodách a ušlom zisku,
 • služby Allianz Assistance za príplatok.

Optimal:

 • 10 mil. € limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a pri usmrtení,
 • 5 mil. € limit pri vecných škodách a ušlom zisku,
 • služby Allianz Assistance bezplatne.

Havarijné poistenie (HP)

Výhodná poistná sadzba pre samostatné havarijné poistenie, ktorá obsahuje všetky potrebné poistné krytia, na ktoré ste zvyknutí a to aj v rámci štandardných sadzieb s modulom OPTIMAL+:

 • poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, pre prípad odcudzenia vozidla a pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
 • vandalizmus,
 • škody, spôsobené hlodavcami,
 • non-stop asistenčné služby Allianz Assistance v Slovenskej republike aj v zahraničí, zahrnuté v poistení,
 • úhrada nákladov, spojených s opravou vozidla v každom autorizovanom servise značky Toyota.

Služby Allianz Assistance:

 • príchod cestnej služby, oprava vozidla na mieste a jeho odtiahnutie,
 • ubytovanie v núdzovej situácii pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla,
 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla,
 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla.

Poistenie finančnej straty (GAP)

Obávate sa o Vaše financie v prípade vzniku totálnej škody alebo odcudzenia Vášho vozidla? Poistenie finančnej straty Vám zabezpečí kľudný spánok. Práve tento druh poistenia kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou, ktorú berie poisťovňa do úvahy pri výplate poistného plnenia.

Poistite si Vaše vozidlo poistením GAP a Vaše financie sú v bezpečí.

Pripoistenie finančnej straty je možné uzatvoriť len v kombinácii s havarijným poistením a s náhradou spoluúčasti, splatnej pri poistnom plnení z havarijného poistenia.

Poistenie sa uzatvára na nové vozidlá a to s minimálnou dĺžkou na 3 roky a s maximálnou dĺžkou na 4 roky.

Bližšie informácie aj s ponukou poistenia a financovania na všetky modely Toyota nájdete na www.toyotafinance.sk alebo získate u autorizovaných predajcov Toyota v Slovenskej republike.

 

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1