Toyota Kredit

Pre zákazníkov, ktorí chcú vozidlo okamžite vlastniť, ale nechcú alebo nemôžu použiť na jeho kúpu svoje vlastné finančné zdroje, je určený náš produkt, ponúkaný od začiatku pôsobenia spoločnosti na slovenskom trhu, ktorý je založený na princípe úverového financovania. TOYOTA Kredit je vhodný pre podnikateľov – právnické, alebo fyzické osoby. Nastavenie zmluvy je veľmi flexibilné:

  • štandardná financovaná čiastka sa pohybuje v rozmedzí 40 % - 80 % z obstarávacej ceny (tzn., že minimálna výška vlastných prostriedkov ku krytiu kúpy je 20 % z obstarávacej ceny vozidla),
  • dĺžka úverovej zmluvy je 12, 24, 36 alebo 48 mesiacov,
  • fixné poistenie zodpovednosti za škodu môže byť súčasťou pravidelných splátok počas celej doby úverovej zmluvy. Limitom sa rozumie do akej výšky bude hradená spôsobená škoda na zdraví, životoch, majetku či ušlý zisk,
  • havarijné poistenie so spoluúčasťou 5% (min. 150,- €) je fixné po celú dobu úverovej zmluvy a je súčasťou pravidelných splátok,
  • produkt možno štandardne použiť na financovanie vozidiel značky Toyota a Lexus (nové aj ojazdené vozidlá),
  • zmluva zaniká splatením celej istiny (úveru); úverovú zmluvu je možné po dohode s našou spoločnosťou predĺžiť, skrátiť alebo aj predčasne splatiť,

 

 

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1